Fecha #08  Autódromo "Hermanos Emiliozzi" - Olavarria -  Bs.As.
Clase 1
Gral. Comunitaria  
Entrenamiento
Clasificacion
Final #1
Ord. 2da final  
Final #2
Clase 2
Gral. Comunitaria  
Entrenamiento
Clasificación #1
Clasificación #2
Clasificacion Gral.  
Serie #1
Serie #2
Final
Clase 3
Gral. Comunitaria  
Entrenamiento
Clasificación #1
Clasificación #2
Clasificacion Gral.
Serie #1
Serie #2
Final